Services&fees | שירותים ותעריפים

 השירותים והתעריפים המופיעים אינם כוללים אלבום-דיגיטלי מודפס
תוספת לאלבום החל מ 400 ש"ח לאלבום יחיד
תעריף צילומי בר-ת מצווה המוצע הינו ליחיד. התעריף לתאומים/ת שלישיות בתוספת תשלום בהתאמה

חשוב לדעת: אפשרויות התשלום הינן: מזומן, ביט
Pay Pal

 

לרוב 50% מן התשלום מועבר בעת סגירת התאריך והפרטים הטכניים  
 

ו 50% נוספים ביום הצילום